Centerpartiet vill ändra reglerna för bloddonationer

0
43

Centerpartiet ska verka för att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för bloddonationer, rapporterar TT. C vill att att riktlinjerna ska bygga på riskbeteenden och inte på sexuell läggning. Karenstiden bör också vara samma för alla. Enligt Socialstyrelsen får man bara lämna blod tidigast sex månader efter en sexuell riskexposition. Med det menas till exempel om man har haft sexuellt umgänge med en annan man, skriver nyhetsbyrån.