MP: ”Mängden bilar måste minska i samhället”

0
62

Minskningen av utsläppen från transporterna i samhället tar för lång tid. Dessutom räcker det inte att skaffa fler elbilar – den totala mängden bilar i samhället måste minska. Det skriver miljöpartisterna Emma Berginger och Lorentz Tovatt på SvD:s debattsida. De presenterar fyra åtgärder från sin nya klimatfärdplan som de menar är särskilt viktiga för klimatet. Bland annat vill de se ett mer transportsnålt samhälle och vill ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en plan för en ökad transporteffektivitet. ”Där andra partier fegar ur pekar vi gröna på vad som krävs, men också på det faktum att våra samhällen faktiskt blir trevligare och mer hälsosamma genom omställningen”, skriver de. Emma Berginger (MP) riksdagsledamot och transportpolitisk talesperson
Lorentz Tovatt (MP) riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson