Ledare: Partiernas förlust är en signal från kyrkan

0
56

Svenska kyrkan gjorde en ”kyrksväng” i söndagens kyrkoval, skriver Jonas Eek på Kyrkans tidnings obundna ledarsida. Då alla etablerade riksdagspartier backar till förmån för kyrkliga nomineringsgrupper kan valresultatet ses som en signal från en kyrka som är trött på att vara en arena för allmänpolitik, enligt Eek. Även Frida Park skriver på Dagens ledarsida (obunden på kristen grund) att de fristående nomineringsgrupperna ”utan tvekan” är kyrkovalets stora vinnare. Hon tror inte att man ska underskatta vikten av att ärkebiskopen gjort uttalanden om att det är otidsenligt att politiska partier styr kyrkan. ”Fler och fler verkar inse att det är orimligt att sekulära partiers styrelser ska bestämma över ett kristet samfund”, skriver Park. Men än så länge är en ändring av valsystemet en bra bit bort, konstaterar hon.