Så här använder du klistra in specialalternativ i Google Kalkylark

0
263

Det finns mer att klistra in data i kalkylblad än att bara infoga värden kopieras från någon annanstans. Google Kalkylark erbjuder flera klistra in specialalternativ. Med dessa kan du klistra in formler, villkorlig formatering och mer, förutom värden.

Innehållsförteckning

Åtkomst Klistra in special i Google Kalkylark
Klistra in specialalternativ i Google Kalkylark
& nbsp; & nbsp; Endast klistra in värden
& nbsp; & nbsp; Klistra in format
& nbsp; & nbsp; Klistra in alla utom gränser
& nbsp; & nbsp; Endast klistra in kolumnbredder
& nbsp; & nbsp; Endast klistra in formel
& nbsp; & nbsp; Klistra in datavalidering bara
& nbsp; & nbsp ; Klistra in endast villkorlig formatering
& nbsp; & nbsp; Klistra in transponerat

Öppna Klistra in special i Google Kalkylark

Som en uppdatering kan du kopiera data i Google Kalkylark på några enkla sätt. När du gör det kommer du sedan åt Paste Special.

För att kopiera data:

  • Högerklicka på cellerna och välj “ Kopiera ” i snabbmenyn.
  • Markera cellerna och klicka på Redigera & gt; Kopiera i menyn.
  • Tryck på Ctrl+C på Windows eller Command+C på Mac.

För att öppna Klistra in special:

  • Högerklicka på cellerna och gå till Klistra in special i snabbmenyn . Välj klistra in alternativet från snabbmenyn.
  • Markera cellerna och gå till Redigera & gt; Klistra in special i menyn. Välj klistra in-alternativet på snabbmenyn.

Klistra in specialalternativ i Google Kalkylark

Även om vissa av specialklistringsalternativen i Google Kalkyler verkar tydliga nog, kanske andra inte gör det. Och oavsett om du kopierar data, formler eller formaterar, är det viktigt att veta rätt alternativ för klistra in.

Låt oss titta på var och en av de åtta klistra in specialalternativen som för närvarande är tillgängliga och vad de gör.

Klistra in endast värden

Du kan tänka på Klistra in värden endast som klartextklistra in du skulle använda i Microsoft Excel. Den här åtgärden klistrar bara in texten utan formatering. Om data som du kopierar innehåller en formel klistrar endast in värdena Klistra in endast resultatet av formeln.

Endast klistra in format

Om det inte är den data du vill klistra in utan formateringen istället är Klistra in endast format den åtgärd du vill ha. Detta är ett alternativ till Paint Format -verktyget eftersom det inte kommer att ändra data och bara klistra in formatering.

Klistra in alla utom gränser

Du kan ha data med gränser, formler och annan formatering. Paste All Except Borders gör exakt vad namnet antyder. Det klistrar in allt du kopierar inklusive data och formatering utom cellgränser. Med det här alternativet kan du undvika att formatera dina gränser när du flyttar data.

< h3> Klistra in bara kolumnbredder

När du tar dig tid att anpassa kolumnerna i Google Kalkylark till de exakta storlekarna du vill ha, kanske du vill ha dessa storlekar någon annanstans i arket. Med endast klistra in kolumnbredder är allt som klistras in i dina valda celler kolumnernas bredd och inget annat.

Endast klistra in formel

Motsatsen till Klistra in värden endast där du bara se resultatet av en formel du kopierar, klistra in formeln klistrar bara in formeln. Ett bra exempel på användning för detta specialklistra -alternativ är när du lägger totalsummor till rader eller kolumner. Du kan helt enkelt kopiera och klistra in formeln i de återstående cellerna.

< blockquote class = "admonishment_note"> Obs: När du klistrar in formler bör cellreferenserna automatiskt anpassa sig till sina nya platser i arket.

Klistra in endast datavalidering

Datavalidering i Google Kalkylark kan hålla felaktig data från att matas in i ditt blad. Så om du ställer in en datavalideringsregel kan du använda Klistra in datavalidering endast för att kopiera och klistra in samma regel till ytterligare celler i arket. Inget annat klistras in än datavalideringen.

Klistra in endast villkorlig formatering

Med villkorad formatering i Google Kalkylark, du kan göra saker som att markera ämnen eller fel och tillämpa färgskalor baserat på värden. Om du skapar en villkorlig formateringsregel som du vill tillämpa på andra delar av arket kan du kopiera och sedan klistra in med Klistra in endast villkorlig formatering. Inget annat klistras in än den villkorade formateringen.

Klistra in transponerad

Den sista, och för många av de mest praktiska, av de speciella alternativen för klistra in är Pasta Transposed. Med den här funktionen kan du kopiera celler i en kolumn och klistra in dem i en rad eller vice versa. I huvudsak kan du konvertera en kolumn till en rad eller rad till en kolumn.

Annons

När du matar in data i ett kalkylblad är allt som kan påskynda uppgiften välkommet. Så nästa gång du vill kopiera och klistra in, data, formler eller formatering, kom ihåg dina speciella alternativ för att klistra in i Google Kalkylark.

LÄS NÄSTA

  • & rsaquo; Här är hur stora iPhone 13 -batterierna är
  • & rsaquo; Vad är Instagram Messenger -rum?
  • & rsaquo; Så här tar du bort ett användarkonto på Mac
  • & rsaquo; Så här konfigurerar eller inaktiverar du automatisk uppspelning i Windows 11
  • & rsaquo; Hur Razers nya tangentbord eliminerar inmatningsfördröjning