”Situationen för isolerade måste förbättras”

0
57

Det är tortyr att tvinga ännu odömda människor att sitta inlåsta i ett litet utrymme utan kontakt med omvärlden. Det skriver advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på SvD Debatt, som menar att fler åtgärder måste vidtas för att förbättra situationen för häktade med restriktioner. Hon pekar på fyra förbättrande åtgärder, däribland att häktningstiderna generellt måste minska och en lagstadgad rätt till viss mänsklig kontakt varje dag. ”Att förbättringar inte har skett på trettio år i Sverige beträffande häktade och isolerades mänskliga rättigheter är mycket otillfredsställande”, skriver hon. Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund