Maxtak på elsparkcyklar möter kritik: ”Oacceptabelt”

0
60

Förslaget att införa ett maxtak och minska antalet elsparkcyklar i Stockholm från 23 000 till 11 500 får nu kritik av Stockholms Handelskammare. Det är ”principiellt felaktigt och praktiskt ogenomförbart”, skriver man i ett pressmeddelande. Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, säger att politikerna ”experimenterar med mikromobilitetsföretagen på ett oacceptabelt sätt”. – Det är olyckligt att man från politiskt håll ser sig tvingade att gå in i en juridisk gråzon och testa sig fram i avsaknad av fungerande regelverk, säger han.