”Präster kan inte tvingas viga par – oavsett kön”

0
57

Flera frågor som lyfts inför kyrkovalet på söndag förvånar ärkebiskop Antje Jackelén. Till exempel tar hon upp den så kallade väjningsrätten, att enskilda präster kan säga nej till att viga samkönade par, i en intervju med TT. – Det är församlingens ansvar att se till att alla par som har rätt till vigsel också får en vigselförrättare, men man kan inte tvinga en enskild präst till vigsel av ett specifikt par, oavsett kön. Det är vad svensk lag säger. Ärkebiskopen ställer sig också undrande till att flera nomineringsgrupper driver frågan att kyrkans företrädare ska avstå från att uttala sig i dagsaktuella politiska frågor. Hon menar att det ingår i kyrkans uppdrag att förkunna evangelium i ”ord och handling”.