Maryland nådde vaccinmålet – med hjälp av lotteri

0
72

Maryland är en av de amerikanska delstater som har nått längst i vaccineringen – nära åtta av tio vuxna har fått minst en dos. Enligt de lokala politikerna kan framgången delvis förklaras av satsningen på ett miljonlotteri för alla vaccinerade, rapporterar Washington Post. Flera forskare menar samtidigt att det inte är klarlagt att är miljonlotterierna, som även har använts av andra delstater, som har sporrat folk att vaccinera sig. – Pengarna kan vara en kraftfull movatior, men nyckelordet är kan. Människor vaccinerar sig av en mängd olika anledningar, säger Joshua Liao, forskare i beteendevetenskap på University of Washington. En talesperson för Marylands guvernör menar dock att bevisen är entydiga. Han uppger att delstatens vaccintakt rusade till den högsta i landet efter att lotteriet presenterats.