Åklagarens enkla förklaring av allt du behöver veta om Allra

0
178

Publicerad 23 juli 2021 kl 17.12

Inrikes. Allra-härvan omfattar tiotusentals sidor dokument och transaktioner med obegripliga så kallade strukturerade produkter. Men inför åtalet i Stockholms tingsrätt gav åklagaren in följande sammanfattning av hur de åtalade hade lurat pensionsspararna på hundratals miljoner kronor.

Gilla artikeln på Facebook

Bakgrund
Under år 2012 hade Pensionsmyndigheten ungefär sju miljarder kronor insatt i de tre värdepappersfonderna Svensk Fondservice Maximal, Svensk Fondservice Balanserad och Svensk Fondservice Försiktig.

Pengarna tillhörde Pensionsmyndigheten och hade tillförts fonderna eftersom ungefär 110.000 personer hade valt att ha en del av sitt pensionssparande i de fonderna genom det så kallade premiepensionssystemet.

Premiepensionssystemet fungerar på så sätt att en förlust av pengar från värdepappersfonderna leder till att den enskilde pensionsspararen får en mindre framtida pension.

Svensk Fondservice AB hade uppdraget att bestämma vilka värdepapper som skulle finnas i värdepappersfonderna. I bestämmelserna som styr värdepappersfonderna framgår att det endast fick finnas värdepapper med syfte att öka värdet av värdepappersfonderna. Alexander Ernstberger och David Persson Rothman hade som företrädare för Svensk Fondservice AB det yttersta ansvaret att se tillse att värdepappersfonderna förvaltades på det sättet.

Oak Capital AB var ett värdepappersbolag som fram till våren 2012 framförallt förmedlade värdepapper med hög risk till privatpersoner. Under första halvåret 2012 gick verksamheten så dåligt att många av de anställda hade blivit uppsagda. Olle Markusson var vid den här tiden verkställande direktör i Oak Capital AB.

Brotten
Under våren 2012 kom Alexander Ernstberger och David Persson Rothman i kontakt med företrädare för Oak Capital AB. Kontakten ledde till att Oak Capital AB erbjöd Alexander Ernstberger och David Persson Rothman pengar som ersättning för att dessa som företrädare för Svensk Fondservice AB kunde förmå värdepappersfonderna att köpa värdepapper av, eller genom Oak Capital AB. Företrädare för Oak Capital AB kom därefter överens med Alexander Ernstberger och David Persson Rothman om att Oak Capital AB skulle köpa värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor för att därefter sälja dessa vidare till värdepappersfonderna för cirka 430 miljoner kronor. Vinsten på cirka 170 miljoner skulle delas på så sätt att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman fick cirka 50 miljoner kronor var och att Oak Capital AB fick behålla cirka 70 miljoner kronor.

Eftersom det inte är tillåtet att göra medvetet dåliga affärer med andras pengar kom de inblandade personerna överens om de måste skriva olika dokument för att dölja det som beskrivs ovan. Det upprättades därför dokument där det ser ut som att Oak Capital AB förmedlade affären från bankerna som ett så kallat kommissionsköp. På dokumenten skrevs det att Oak Capital AB för värdepappersfondernas räkning köpt in värdepappren för 8.000 dollar per styck trots att Oak Capital AB egentligen bara hade betalat 4 850 dollar per styck. På grund av att man gjorde på det sättet så gick det inte längre att på ett enkelt sätt se att värdepappersfonderna hade betalat för mycket för värdepappren.

Eftersom det inte är tillåtet att betala pengar till någon för att göra medvetet dåliga affärer med andras pengar kom de inblandade personerna överens om att de måste skriva olika dokument för att dölja även detta. Det upprättades därför dokument där det ser ut som att pengarna som betalades till Alexander Ernstberger och David Persson Rothman var betalning för aktier som de båda sålde. Oak Capital AB betalade därför ut den ersättning man kommit överens om till ett annat bolag som var det bolag som kom att genomföra aktieaffären. På grund av att man gjorde på det sättet så gick det inte längre att på ett enkelt sätt se att pengar hade förts över till Alexander Ernstberger och David Persson Rothman.