”Centret ska erbjuda stöd att återkalla en adoption”

0
67

116 läkare, psykologer och andra vårdarbetare skriver i en gemensam debattartikel på DN att Sverige måste öppna ett centrum för att stötta adopterade. Deras förslag tar inspiration från en stor adoptionsutredning som presenterades i Nederländerna tidigare i år, där man kom fram till att adopterade behöver psykologiskt och juridiskt stöd via ett nationellt kompetenscentrum. ”Centret ska erbjuda drabbade stöd i att söka efter identitetsdokument och ursprungsfamilj, byta till ursprungligt namn eller ålder, ansöka om dubbelt medborgarskap och återkalla sin adoption”, skriver de, och menar att adopterade är överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa. Marit Arnbom, psykolog, psykoterapeut, familjebehandlare och kassör i Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn Anna Birath Amazeen, master i socialt arbete Anna Elmund, medicine doktor i pediatrik, psykolog och psykoterapeut Natte Hillerberg, ST-läkare i psykiatri Stina Lundgren Soldan, läkare, specialist i allmänmedicin Hanna Wallensteen, psykolog Eugenia Alexeeva, läkare Petter Arbman, psykolog Ulrika Arega Nilsson, familjeterapeut och familjevårdsinspektör Kristian Arnryd, psykolog m.fl.