Det här handlar hyresbråket om – och detta händer nu

0
59

Att införa fri hyressättning för nybyggda bostäder var ett av kraven som C och L ställde för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister efter valet 2018. Redan då hotade den dåvarande V-ledaren Jonas Sjöstedt att fälla regeringen om ett sådant förslag las fram i riksdagen. Vänsterpartiet ser fri hyressättning för nybyggnationer som ett första steg mot marknadshyror och menar att många svenskar riskerar högre hyra. Även SD är emot. L, C, KD och M hävdar å andra sidan att det är ett sätt att råda bot på bostadsbristen. I början av juni föreslog regeringens utredning att hyresvärden och hyresgästen fritt ska få komma överens om hyran vid inflyttningen i en ny lägenhet, samt att hyran inte får ”väsentligt överstiga” hyror för liknande lägenheter. Den 15 juni gav Vänsterpartiet regeringen ett ultimatum: Lägg ner utredningen om marknadshyror för nyproduktion eller inled förhandlingar med Hyresgästföreningen annars kommer partiet gå vidare med sitt misstroendehot mot Löfven. När tidsfristen löpte ut 48 timmar senare meddelade V att de inte längre har förtroende för statsministern. Kort därefter yrkade SD på misstroende mot regeringen. Även M och KD har sagt att de kommer att rösta för Löfvens avgång. Misstroendeomröstning i riksdagen äger rum måndagen den 21 juni klockan 10.00. Om KD, M, SD och V håller fast vid sin linje så kommer en majoritet att rösta för att fälla regeringen. Om en majoritet röstar för att fälla Stefan Löfven har statsministern två val: 1. Utlysa nyval. Löfven har formellt en vecka på sig att göra detta efter voteringen. Själva valet ska ske inom tre månader. 2. Avgå. Då väntar nya talmansrundor där olika partiledare söker riksdagens stöd för att bilda ny regering. Under tiden leder Löfven en övergångsregering. Om fyra talmansrundor misslyckas blir det extraval ändå.