Fördubblat antal cyberattacker i Europa under 2020

0
27

Antalet cyberattacker mot kritiska verksamheter fördubblades i Europa under 2020 jämfört med 2019. Det konstaterar EU:s cybersäkerhetsmyndighet Enisa. Det rapporterar Computer Sweden, som hänvisar till en CNN-intervju med Enisas kunskaps- och informationsansvarige Apostolos Maltras. En av orsakerna bakom ökningen tros vara coronapandemin. Distansarbete och att många verksamheter uteslutande har bedrivits på nätet har medfört att cyberkriminella fått helt nya möjligheter att genomföra attacker. Antalet skadliga attacker mot kritiska sektorer var 304 stycken under 2020, vilket kan jämföras med 146 attacker under 2019.