Twitch bannlyser nu även den som missköter sig offline

0
18

Amazonägda Twitch har genomfört en stor förändring av sin policy när det handlar om att bannlysa användare som missköter sig. Från och med nu kommer man nämligen att börja vidta åtgärder mot användare som missköter sig även på andra plattformar eller offline. Den nya policyn gäller förseelser som är så allvarliga att de skulle kunna utgöra ett hot mot andra användare på Twitch. Som exempel tar man bland annat upp terrorism, dödligt våld och sexuella övergrepp. ”Den nya policyn är helt unik i en tid då trycket på techindustrin har ökat när det handlar om stark och konsekvent moderering” skriver CNBC.