”Militärt överintresserade” män i nätverk avslöjade

0
21

Säkerhetspolisen håller just nu på att rulla upp ett slutet nätverk bestående av 60 ”militärt överintresserade” män, rapporterar DN. Enligt åklagare har nätverket varit ett hot mot rikets säkerhet. Bland de misstänkta personerna finns en reservofficer som arbetat på Försvarets radioanstalt, FRA. Han hävdar dock att han inte har avslöjat några hemligheter. Hittills har totalt fem personer åtalats.