Läkemedelsverket: Riskerna med Astra måste vägas mot risken att drabbas av covid

0
18

Visst är det allvarligt om biverkningar från Astra Zenecas vaccin skulle leda till dödsfall, men det måste ställas i relation till hur många som skulle riskera att dö i covid-19 om de inte vaccinerats. Det säger Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthurson i Aktuellt. Tidigare under onsdagen fastslog europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att det kan finnas en koppling mellan vaccinet och biverkningar i form av blodproppar och låga nivåer av blodplättar. Men biverkningarna är mycket ovanliga, betonar Arthurson. EMA har även slagit fast att nyttan med vaccinet är större än riskerna. Till och med 4 april hade drygt 200 fall av bieffekterna rapporterats i Europa efter runt 34 miljoner vaccinationer. Runt 30 personer har dött.