Elefantkalven kämpar för sitt liv

0
17

Elefantkalven i Borås kämpar för sitt liv

En går glatt omkring med flocken. Den andra kämpar för sitt liv på intensivvårdsavdelning. De nyfödda elefanterna på Borås djurpark har fått en vitt skild start på livet. – Tyvärr är prognosen inte så bra, säger Therese Hård, djurparkens zoologiska chef.

TTElefantkalven, här med sin mamma, föddes den 26 mars men har sedan dess förskjutits av flocken.Bild: Foto: Borås djurpark/TT Det har varit en emotionell bergochdalbana för personalen på Borås djurpark de senaste dagarna.Först bebislyckan över två afrikanska elefantkalvar inom mindre än två veckor.Sedan stor oro för den förstfödda kalven, som förskjutits av flocken och trots intensiva vårdinsatser är i väldigt dåligt skick.Elefanten vårdas nu dygnet runt.– Vi har ingen möjlighet att påverka flockens beslut, men direkt när vi såg det tog vi in henne i behandling. Det blir ju en intensivvårdsbehandling, ett väldigt krävande arbete dygnet runt, säger Therese Hård.– I första hand handlar det om att hon ska överleva, så det blir syrgas, dropp, värme, medicinska behandlingar och att hela tiden provta och mäta olika parametrar. Vi är två veterinärer, så vi jobbar och sover i skift.Honkalven föddes den 26 mars. Men när nästa elefantkalv föddes i måndags valde flocken att lägga allt fokus på den i stället, vilket Borås Tidning tidigare rapporterat om.Om kalven överlever blir nästa steg att utvärdera dess långsiktiga chanser och det tredje att försöka flytta tillbaka och få elefanten accepterad av flocken.Enligt Therese Hård är prognosen dock inte särskilt god.– Läget är väldigt dåligt. Vi gör ju allt vi kan för att skapa förutsättningarna. Vi fokuserar på det, de här tre stegen, säger hon.– Först det akuta, sedan den långsiktiga prognosen och sedan som eventuellt nummer tre en möjlig reintroduktion. Men det är inte säkert att vi kommer dit i det här läget.Den internationella naturvårdsunionen IUCN höjde i mars hotstatusen för de afrikanska elefanterna, som delas upp i savann- respektive skogselefanter.Det gör det pågående intensivvårdsarbetet på Borås djurpark extra viktigt, konstaterar Therese Hård.– På 100 år ungefär, från början av 1900-talet, har det gått från tio miljoner till ungefär 400 000 afrikanska elefanter i det vilda, säger hon.– Så förutom det känslomässiga, där man blir lika engagerad oavsett om det är någons hund eller en elefantkalv, så finns ett biologiskt värde. Man har en väldig ödmjukhet inför det, att varje individ är så oerhört viktig.Det gäller å andra sidan även hankalven som föddes i måndags.– Det är fantastiskt. Den kalven fungerar väldigt väl med flocken och den individen är ju lika viktig för sin arts fortlevnad. Det ger onekligen dubbla perspektiv på en arbetsdag, säger Therese Hård.Fakta

Elefanter

Elefanter är de största landlevande djuren, med en mankhöjd på mellan 2,4 till 4 meter och en vikt mellan 2 och 6 ton.

Det finns i dag tre elefantarter kvar. Två i Afrika (savannelefant respektive skogselefant) samt den indiska elefanten i Syd- och Sydostasien.

Den internationella naturvårdsunionen IUCN särskiljer sedan i slutet av mars de båda afrikanska elefantsorterna på sin rödlista över hotade arter.

Samtidigt höjdes hotstatusen från sårbar till hotad (savannelefant) respektive svårt hotad (skogselefant).

Enligt en rapport från IUCN fanns 2016 bara uppskattningsvis 415000 vilda elefanter kvar i Afrika.

Källa: Nationalencyklopedin och IUCN.