Fundusze emerytalne Гуцериевых złożyli wielomiliardowe roszczenia do “FC Otwieranie”

0
161


Zdjęcia Maxima Стулова / Wiedomosti / TASS

Zarządcy funduszy emerytalnych “Сафмар” i “Zaufanie”, należących do rodziny Гуцериевых, złożyli pozwy do FC Otwarcie ” na 16,6 mld rubli. Bank jako następca prawny Бинбанка musiał wykupić obligacje fundacji “Otwarcie holding”, uważają, że powodowie

“Aj Q G Zarządzanie Aktywami” i kodeksu karnego “Zarządzanie inwestycjami”, sterujące firmy należące do rodziny Гуцериевых funduszy emerytalnych “Сафмар” i “Zaufanie” (teraz są w trakcie łączenia) złożyli w sądzie Moskwy do banku FC Otwarcie ” roszczenia na kwotę 16,65 mld zł, czytamy w komunikacie FNP “Сафмар”. Pozwy złożone 11 stycznia. Skarżący uważają, że fundusz nie poniósł szkody w postaci utraconych korzyści z powodu naruszenia oferty na do wykupu obligacji “Otwieranie holding” Бинбанком (od 1 stycznia 2019 r. połączona z FC Otwarcie”).

Obligacje “Otwieranie Holding” serii BO-03 i BO-04 fundusz emerytalny zdobywał na rynku po cenie zbliżonej do wartości nominalnej, w latach 2015-2016. Kwota zakupu wyniosła 17,2 mld rubli. 5 grudnia 2016 roku, zarządcy funduszy otrzymałeś od Бинбанка (również należał do Гуцериевым) oferty z zobowiązaniem w pewnych negatywnych okolicznościach kupić u prezesów firm obligacje “Otwieranie Holding” w cenie 1000 pln + zdobyte kupon dochód na jedną obligacje w dniu złożenia oferty.

Wprowadzenie tymczasowej administracji w FC Otwarcie ” (należący do “Otwieranie holdingu”) w końcu sierpnia 2017 roku i stał się tym warunkiem złożenia oferty Weselu. Jednak już 21 września 2017 r. tymczasowa administracja została wprowadzona w Бинбанк, przez co karta kredytowa organizacja odmówiła wykonywać ofertę. To pociągnęło za sobą straty dla prezesów spółek i funduszy emerytalnych w postaci utraconych korzyści w wysokości неакцептованных ofert na kwotę 17,74 mld zł-czytamy w komunikacie FNP.

“Uważamy, że “Бинбанк” zobowiązany jest wypełniać swoje obowiązki należycie, zgodnie z warunkami ofert i przepisami prawa. Odstąpienie od wykonania zobowiązań uważamy za bezprawne działanie. Fundusze będą bronić interesów ubezpieczonych” — czytamy w komunikacie prasowym.

W FC Otwarcie ” odmówił komentarza.

FNP “Сафмар” pokazał skumulowana rentowność poniżej ВЭБа, inflacji w średniej na rynku na podstawie wyników 2013-2017 roku. Ona wyniosła 33%, gdy średni średni wartość na rynku — 42%, EBV za dodatkową portfela — 43,6%, a inflacja w ciągu tych lat — 45%.

100% FNP “Сафмар” i “Zaufanie” należy do “Сафмар inwestycje finansowe”. Desmondem Гуцериеву i Michałowi Гуцериеву należy w niej 39,8%.