Jak niebezpieczne są nowe sankcje dla Rosji

0
72


Zdjęcia Andrzeja Рудакова / Bloomberg via Getty Images

Wpływ przyszłych sankcji USA już na 50-70% отыграно notowań rubla aktywów — inwestorzy bali się nawet aluzji na wprowadzenie nowych środków ograniczających. Co będzie z rynkiem rosyjskim, kiedy amerykanie przejdą od zagrożeń do sprawy?

Odpowiedni do końca 2018 roku, już teraz można scharakteryzować “gorącym temperamentem” ruchów rynkowych. Przy tym sektor rozwijających się rynków w rzeczywistości stał się epicentrum światowej finansowych turbulencji. Słabość rynków wschodzących, w tym roku była głównie związana z realizacją wewnętrznych czynników negatywnych, jak politycznego (np. kryzys w stosunkach Turcji i USA), jak i o charakterze ekonomicznym (groźba niewypłacalności Argentyny). Rosyjska gospodarka z powodu санкционных ograniczeń wyróżnia, ale nawet w tych warunkach rośnie. Czy może wrócić recesja w przypadku wprowadzenia przez władze USA nowe antyrosyjskie sankcji?

Miecz damoklesa

Ruch na rynkach niektórych państw powoduje reakcję łańcuchową na rynkach innych krajów z grupy emerging markets, określając kaskadowy efekt spadku. Rosji w tym roku udało się zachować swój wyjątkowy status — rynek krajowy często pozostawał poza silnej zależności od dynamiki w innych miejscach, a wpływ łańcuchowych reakcji na rosyjskie indeksy dość szybko wyrównane.

Jednak szczególny status Rosji w sektorze rynków rozwijających się, niestety, nie gwarantuje stabilności kursu walutowego i stabilności rosyjskich rynków w ogóle. Swoistą ceną, jaką trzeba zapłacić za to wyróżnienie kraju od innych rozwijających się rynków stała się stałe zagrożenie sankcji — miecz damoklesa rosyjskiej gospodarki. Naszym zdaniem, najbardziej szkodliwą cechą sankcji jest ich elastyczność. Zachodni establishment od czasu do czasu zmienia poziom ciśnienia, tym samym pozbawiając inwestorów możliwości przewidzieć sytuację na rosyjskich rynkach nawet w perspektywie najbliższego roku.

W ciągu 2018 roku, najbardziej niebezpieczne dla Rosji sankcje ze strony USA pozostawały na papierze, jednak rosyjskie rynki gorączkowało od jednych tylko wiadomości o zmianie tego lub innego ramowej dokumentu w odniesieniu do kraju. Można przypuszczać, że na podstawie 10 miesięcy tego roku presja USA na rynek już w znacznym stopniu realizowane — według naszych szacunków, na 50-70%. Warto spojrzeć na dynamikę kursu walutowego, który za ten okres za słaby na 12,4%, do poziomu z końca października w 65,77 rubla za dolara. Skalę deprecjacja rubla aktywów odbywa się przy zachowaniu w formie papierowej “chemicznych sankcji” wobec Rosji i sankcji “za rzekome ingerencja w wybory prezydenta USA”.

Санкционные zagrożenia doprowadziły również do tak ucieczki kapitału z Rosji. Tak więc, według danych BANKU centralnego, czysty odpływ kapitału z kraju w styczniu-wrześniu wyniósł 31,9 mld wobec $13,7 mld w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 2,3 razy). Bezpośrednie inwestycje nierezydentów w krajowe podmioty gospodarcze spadła w 11-krotnie, do poziomu $2,4 mld Oraz zmniejszył się udział nierezydentów w rosyjskich NFZ — we wrześniu do poziomu 25,8%, co jest dość blisko do wskaźników 2016 roku.

Innymi słowy, widzimy, jak jeszcze nie przyjęte sankcje, zadając cios za ciosem na rosyjskim rynku. W tym świetle szczególnie ważne jest, aby odpowiedzieć na pytanie: czego należy spodziewać się w Rosji, kiedy amerykańskie sankcje opuszczą papierowy nośnik i przejdą w formacie rzeczywistych ograniczeń.

Margines bezpieczeństwa

Bez względu na skutek sankcji następny rok dla gospodarki rosyjskiej, najprawdopodobniej, będzie wyróżniać się trudne ze względu na działania zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników. Głównym negatywnym czynnikiem będzie zwężenie popytu konsumpcyjnego, czyli jeden z głównych sterowników gospodarki w postaci wydatków konsumpcyjnych będzie osłabiony. To osłabienie jest spowodowane oczekiwanym spadkiem dobrobytu ludności na tle recesji lub co najmniej stagnacji realnych nakładanych umieszczonych dochodów, które na koniec września wrócił do negatywną strefy, сократившись o 1,5% rok do roku.

Warto również zauważyć zwiększone ryzyko inflacyjne, związane z osłabieniem rubla i wzrost stawki VAT do 20%. Wywrze presję na popyt i realizacja reformy emerytalnej, która będzie popychać obywateli “zacisnąć pasa”. Z osłabieniem aktywności konsumentów będzie związane i spowolnienie wzrostu gospodarczego w przyszłym roku: oczekujemy, że PKB wzrośnie zaledwie o 1,3-1,6%. W tym samym czasie, nawet biorąc pod uwagę tak istotnych negatywnych trendów, trajektoria wzrostu się utrzyma.

Wytrzymałość gospodarki Rosji jako system podstawowych wskaźników na dzień dzisiejszy bardzo duża. Wysokie ceny ropy (takie można uznać za notowania na poziomie 60 dolarów za baryłkę) tworzą zdumiewający nadwyżka bilansu handlowego. W pierwszych 9 miesięcy tego roku wzrosła o 1,7 razy w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku do poziomu $136,3 mld

Podobna sytuacja występuje na rachunku obrotów bieżących, który w styczniu-wrześniu 2018 roku pokazał wzrost do poziomu $75,8 mld euro, czyli o 3,8 razy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Konserwatywny finansowo-polityka gospodarcza, przy zachowaniu budżetu zasady, na podstawie wyników trzech kwartałach bieżącego roku kształtuje również ekonomiczny nadwyżka w wysokości 3,5% PKB. Zadłużenie zagraniczne Rosji jest dziś niemal całkowicie pokryte золотовалютными rezerwy i wykazuje ciągły spadek — na podstawie wyników trzeciego kwartału 2018 roku, jego rozmiar wynosi $467,1 mld

Polityka Banku Rosji pozostaje bardzo uproszczone procesy inflacyjne aż odbywają się w ramach prognozowanego trajektorii regulatora. Cały ten zestaw pozytywnych czynników pozwala oceniać podstawowy kurs rubla w zakresie 55-60 rubli za dolara.

Scenariusze o różnej twardości

Jeśli chodzi o najbardziej realistyczne z możliwych санкционных scenariuszy, to w końcu listopada ograniczenia mogą być stosowane w odniesieniu do nowych odcinków długu publicznego w Rosji, również pod zakaz mogą się dolara obliczenia kilku rosyjskich banków. Przy realizacji takiego scenariusza spodziewamy się, że kurs rubla osłabnie do poziomu 67-68 rubli za dolara (to będzie oznaczać, że już teraz, na początku listopada, efekt sankcji założony w kurs rosyjskiej waluty prawie 70%).

Tak umiarkowane osłabienie rubla może być zapewnione racjonalnej polityki władz monetarnych. Wśród narzędzi stabilizacji: przedłużenie “zamrożenia” zakupów walut dla realizacji budżetu zasady, wyjście regulatora na rynek na zakupy NFZ, poprawa stopę i tak dalej.

Mniej realistyczne, ale możliwe jest scenariusz, w którym ograniczenia dotkną całego zadłużenia Rosji, w tym i starsze wersje NFZ, a ograniczenia w obliczeniach dla sektora bankowego będzie bardziej ambitny i obejmą duża liczba dużych banków państwowych. W tym przypadku kurs rubla może przejść do głębokiej dewaluacji do poziomów 70-73 rubla za dolara (to będzie oznaczać, że na początku listopada sankcje określone w kurs rubla tylko na 45-55%).

Istnieje jednak jeszcze bardziej pesymistyczny scenariusz rozwoju zdarzeń. Przy jego realizacji Rosja będzie pod pełnoprawnym wpływem amerykańskich sankcji, a zachodnia retoryka przesunie się do dalszego zaostrzenia санкционного ciśnienia w odniesieniu do sektora bankowego (odłączenie od systemu SWIFT), jak i energetycznego (działania w celu ograniczenia rosyjskiego eksportu surowców energetycznych).

Na dzień dzisiejszy prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza jest bardzo niska. Ale jeśli to się stanie, to kurs waluty krajowej jest mało prawdopodobne, aby utrzymać się nawet w przedziale 75-80 rubli za dolara. Działania władz monetarnych w takim przypadku, prawdopodobnie, będą nosić bez planowanego charakter — na przykład, gwałtowny wzrost stopę. Rosyjska gospodarka przy realizacji tak пессимистичного skryptu, najprawdopodobniej wróci do recesji.

Trzeba przyznać, że gospodarka Rosji pozostaje wrażliwa na санкционному ciśnienia. W celu zwiększenia wytrzymałości potrzebne są reformy strukturalne, które mogą zmienić charakter wzrostu gospodarki z szeroki na intensywny. Gospodarka musi otrzymywać wysokiej jakości zachęty kosztem jak inwestycyjnego i popytu konsumpcyjnego, jak i eksportowej elementem. A w obecnych warunkach można polegać tylko na utrzymanie pozytywnej dynamiki eksportu, a także na realizację “gospodarczego szarpnięciu” kosztem dużych publicznych projektów infrastrukturalnych.