India blant 170 land til blekk avtale om å redusere frakt-utslipp innen 2050

0
71

Null utslipp fra skipsfart ved 2035 var den mest ambisiøse forslag på bordet i IMO, laget av klima-sårbare Marshall-Øyene og de allierte.

Over 170 land, blant annet India, har signert en avtale i London tidligere denne uken for å redusere karbondioksid utslipp med minst 50 prosent (basert på 2008-nivå) fra shipping innen 2050. Avtalen, som ble rammet etter intense forhandlinger i den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO), vil tvinge industrien til å videreutvikle sin flåte og bytte fra bruk av fossile brensler til å kjøre fartøy på fornybar energi.

“IMO’ s forpliktelse til å redusere utslipp av klimagasser med 50 til 100 prosent i 2050 er et stort fremskritt,” Tristan Smith, Leser i Energi og Frakt med UCL Energy Institute, sa i en uttalelse, rapporterte nyhetsbyrået IANS. “Verdens skipsfarten har nå, for første gang, definert sin forpliktelse til å takle klimaendringer, og bringe det nærmere på linje med Paris-Avtalen.”

Fremveksten av internasjonal handel er den viktigste årsaken til økningen i shipping-utslipp. Skip for transport mer enn 80 prosent av den globale handelen. Sperring to land, de fleste land, selv de med stor frakt bransjer, har støttet avtalen, en ekspert, som var en del av forhandlingene, fortalte IANS.

John Maggs, President av Clean Shipping Coalition og senior policy rådgiver, Seas at Risk, sa: “Vi har en viktig avtale, og dette ambisjonsnivået til slutt vil kreve en sektor-bredt skifte til nytt brensel og fremdrift teknologier, men hva er det neste som skjer er avgjørende. IMO må bevege seg raskt å innføre tiltak som vil kutte utslippene, dypt og raskt på kort sikt. Uten disse målene i Paris-avtalen vil forbli utilgjengelig.”

Null utslipp fra skipsfart ved 2035 var den mest ambisiøse forslag på bordet i IMO, laget av klima-sårbare Marshall-Øyene og de allierte. Ifølge en FN-rapport, i forhold til Kina, India og Brasil var mindre spillere i skipsfarten med 1.21 prosent og 0.88 prosent, henholdsvis, av den samlede verden deler.

(Med innspill fra IANS)

For alle de nyeste Nyheter, last ned Indian Express App

© DVS. Online Media Services Pvt Ltd