“Zdrowie przez internet. Jak wpłynie na biznes ustawa o телемедицине”

0
468

Aby zrozumieć potencjał “ustawy o телемедицине”, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., autor ocenia rynek nowych usług

Główne tezy ustawy “O zmianie niektórych aktów normatywnych Federacji Rosyjskiej w zakresie stosowania technologii informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia”, przyjętego w lipcu 2017 roku, można sprowadzić do następujących punktów:

— Leki zawierające narkotyczne i substancje psychotropowe można wypisać za pomocą elektronicznych recept. W ustawie jest to wyrażone innymi słowami, ale w ocenie autora ostateczny sens właśnie taki;

— Definiuje телемедицинских technologii — to zdalne zaangażowanie pracowników medycznych między sobą, z pacjentem lub jego przedstawiciela;

— Dobrowolną zgodę na pomoc medyczną można uzyskać w formie elektronicznej za pomocą prostego podpisu elektronicznego (na przykład pokaz “przeczytałem i zgadzam się…” wystarczy, przy prawidłowej realizacji systemu IT);

— Pacjent dał prawym zdalnie żądać i otrzymywać dane o sobie;

— Телемедицинская pomoc powinna być zapewniona zgodnie ze standardami opieki medycznej;