“Rosyjska model gospodarki cyfrowej: jak walczyć z pracowników głodem, “wyciekiem mózgów” i разрозненностью rynku?”

0
155

Sytuacja gospodarcza w Rosji подталиквает przedsiębiorców do myśli: “długich” nie ma pieniędzy, a są tylko pieniądze “krótkie”. Jak zapewnić dostępność długoterminowych inwestycji i stworzyć popyt, bez których przejście do gospodarki cyfrowej, nie jest możliwa?

W ostatnim czasie temat digitalizacja gospodarki dyskusji bardzo aktywnie i na najwyższym poziomie. Zgodnie z planem, szerokie wykorzystanie technologii informatycznych we wszystkich sektorach powinno zwiększyć ich skuteczność. To z kolei wymaga tworzenia dla firm z branży IT sprzyjających warunków i zachęt, które będą przyczyniać się do rozwoju podstawowych krajowych innowacji.

W związku z tym ja jako szef federacji technologicznej firmy, które pobudzają do aktywnego rozwoju i tworzenia innowacyjnych technologii, jestem jednym z przedstawicieli grupy docelowej tego programu. I w związku z tym, chciałbym wyrazić swój pogląd na proponowane działania.

Na konferencji ЦИПР-2017, w dniach od 24 do 26 maja w Иннополисе, Mikołaj Oficjalnie zaprezentował model rozwoju gospodarki cyfrowej w Rosji. Ponieważ program “gospodarka Cyfrowa” powinna być zatwierdzona do 1 czerwca 2017 r., można przypuszczać, że sformułowanych punkty mapy drogowej można uznać za podobne do finałowym.