“Austria tymczasowo zawiesiła działanie układu z Schengen”

0
150

Austriackie władze zdecydowały się zawiesić strefy Schengen i wzmocnić kontrolę graniczną. O tym kanclerz Austrii Werner Файман powiedział w wywiadzie dla ” Oesterreich. Według Файмана, to oznacza, że пересекающим granicę potrzebny dowód osobisty.

“Każdy, kto przyjeżdża do nas, odbędzie się lepszą kontrolę. Ten, kto nie ma prawa do azylu lub nie dostarczy oświadczenie o jego uzyskaniu, musi wyjechać z kraju”, — powiedział Файман. Podkreślił, że zasady schengen w Austrii są wstrzymywane “tymczasowo”.

Ponadto, Файман zaznaczył, że jeśli Unia europejska nie może zapewnić kontrolę na granicach zewnętrznych, bezpieczeństwo strefy Schengen pod znakiem zapytania. Файман oświadczył, że w takim przypadku każdy kraj musi sam kontrolować swoje granice.

We wrześniu z powodu napływu imigrantów z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu kontrola graniczna ustaliła Niemcy. W listopadzie po serii zamachów terrorystycznych w Paryżu władze Francji postanowił tymczasowo przywrócić kontrole na wszystkich granicach.

Zasady strefy schengen sugerują swobodnego przemieszczania się wewnątrz niej, ale kraje, które dołączyły do porozumienia, mogą na czas instalować kontroli granicznej w celu publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.